Wellsaddle hanteert de volgende werkwijze:

Wij maken een afspraak met u voor een bezoek. U dient ervoor zorg te dragen dat uw woonadres en het stallingsadres duidelijk bekend zijn bij ons. Tevens dient het paard op stal te staan, gepoetst te zijn en behoort indien van toepassing het benodigde tuigage direct voorhanden te zijn. Indien dit alles niet het geval is, kan Wellsaddle wachttijd in rekening brengen.

Wellsaddle berekent per consult en afhankelijk van de reisafstand en reistijd voorrijdkosten, indien er meerdere klanten op één adres direct na elkaar een afspraak hebben, kunnen deze voorrijdkosten verdeeld worden.
Per klant wordt er per consult en per paard een vast bedrag advieskosten berekend, deze zijn niet deelbaar over meerdere klanten. Uitsluitend bij aanschaf van een nieuw zadel komen deze advieskosten te vervallen; deze worden verrekend wanneer tot betaling van het nieuwe zadel wordt overgegaan.

Bij levering van een nieuw zadel is één kostenloze nacontrole inbegrepen. Wellsaddle brengt wel kosten in het kader van kilometervergoeding in rekening voor het voorrijden.

Wij verlangen ter plaatse betaling van de door ons gemaakte kosten. Dit kan contant alsmede via PIN en contactloos betalen. Wanneer Wellsaddle daartoe aanleiding ziet, kan betaling vooraf verlangd worden, zie hierover ook de bepalingen opgenomen in de Algemene voorwaarden.

De meting/controle gaat als volgt: eerst wordt er een visuele controle gedaan van het opgezadelde paard. Dan kijken we hoe een bstaand zadel ligt, of gaan we kijken naar de mogelijke zadels..Vervolgens wordt het paard op drie of vier plaatsen opgemeten om de opbouw van het paard te bepalen. Een handig hulpmiddel om bij te houden in hoeverre deze, gedurende de periode dat Wellsaddle mag zorgdragen voor het dier zijn welzijn, verandert. Een paard kan soms heel snel veranderen waardoor het uit het zadel groeit. Denk hierbij aan jonge paarden of een paard dat door herstel van ziekte of ongeval bespiering wint of verliest.

Een zadel kan goed liggen, dan hoeft er weinig aan te gebeuren. Ook kan er onderhoud nodig zijn als bijvullen of opnieuw vullen. De Engelse regel is dat een zadel elke 2 jaar opnieuw gevuld dient te worden. Wellsaddle kijkt altijd of dit echt nodig is. Na eventuele aanpassingen aan het zadel dient er ter plaatse direct door de ruiter gereden te worden. Als dit niet gebeurt om wat voor reden dan ook, ligt het risico van het niet goed passen van het zadel bij de ruiter. Als Wellsaddle in dat geval terug moet komen voor een nieuwe beoordeling zijn wij genoodzaakt opnieuw voorrijdkosten en advieskosten in rekening te brengen. Als u aangeeft dat het om een zadelcontrole gaat, brengt Wellsaddle alleen op verzoek alternatieve zadels mee. Bij een controle gaat Wellsaddle uit van de kunde van de collega's. Dus als u twijfelt, vernemen we graag wat u op uw bestaande zadel wil bijleggen, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Om de optoming zo correct mogelijk te houden is een jaarlijkse controle aanbevolen.