Wellsaddle hanteert de volgende werkwijze:

Via de website ziet u wanneer we in uw regio zijn (dit vindt u hier). Vervolgens maakt u via de afsprakenmodule zelf een afspraak met ons voor een bezoek. Een eerste afspraak dient bovendien vergezeld te gaan van een volledig ingevuld contactformulier!

Het paard dient op stal te staan, gepoetst te zijn en behoort het benodigde tuigage direct voorhanden te zijn. Indien dit alles niet het geval is, kunnen wij wachttijd in rekening brengen. Zorg er ook voor dat u uw paardrijkleding draagt. Wij verwachten van u dat u, mits dat veilig is, op het paard rijdt om een goed advies te kunnen geven. Bij jonge paarden en in overleg is longeren ook een mogelijkheid. Dan maakt Wellsaddle wel altijd graag een vervolgafspraak om het nogmaals te beoordelen.
Wij laten het rijden altijd gebeuren met een dekje onder het zadel. Het is bewezen beter om de situatie te beoordelen en het voegt volgens ons weinig toe om zonder onderlegger te rijden. 

Wij stellen het op prijs om te weten wat voor soort zadel u zoekt. Daarom ontvangen we graag een foto van het paard of de pony en uw budget. Wij streven er dan naar om een zadel te vinden met u die ook in uw budget past. Op onze site kunt u veel zadels zien. Dan kunt u door het zenden van wat keuzes laten zien waar uw voorkeur ligt. Wij beschikken over dusdanig veel zadels, dat we niet alles mee kunnen brengen. 

De meting/controle gaat als volgt: eerst wordt er een visuele controle gedaan van het opgezadelde paard. Dan kijken we hoe een bestaand zadel ligt, of gaan we kijken naar de mogelijke zadels. Vervolgens wordt het paard op drie of vier plaatsen opgemeten om de opbouw van het paard te bepalen. Een handig hulpmiddel om bij te houden in hoeverre deze, gedurende de periode dat wij mogen zorgdragen voor het dier zijn welzijn, verandert. Een paard kan soms heel snel veranderen waardoor het uit het zadel groeit. Denk hierbij aan jonge paarden of een paard dat door herstel van ziekte of ongeval bespiering wint of verliest. Voor meer info over ons jonge paarden en revalidatieplan kunt u contact met ons opnemen.

Een zadel kan goed liggen, dan hoeft er weinig aan te gebeuren. Ook kan er onderhoud nodig zijn als bijvullen of opnieuw vullen. De Engelse regel is dat een zadel elke 2 jaar opnieuw gevuld dient te worden. Wij kijken altijd of dit echt nodig is. Na eventuele aanpassingen aan het zadel dient er ter plaatse direct door de ruiter gereden te worden. Als dit niet gebeurt om wat voor reden dan ook, ligt het risico van het niet goed passen van het zadel bij de ruiter. Als Wellsaddle in dat geval terug moet komen voor een nieuwe beoordeling zijn wij genoodzaakt opnieuw voorrijdkosten en advieskosten in rekening te brengen. Als u aangeeft dat het om een zadelcontrole gaat, brengt Wellsaddle alleen op verzoek alternatieve zadels mee. Bij een controle gaat Wellsaddle uit van de kunde van de collega's. Dus als u twijfelt, vernemen we graag wat u op uw bestaande zadel wil bijleggen, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Om de optoming zo correct mogelijk te houden is een twee jaarlijkse controle aanbevolen. Wij hebben een vast lager tarief bij klanten die binnen het jaar een nieuwe afspraak maken. 

Wij berekenen per consult en afhankelijk van de reisafstand en reistijd voorrijdkosten, indien er meerdere klanten op één adres direct na elkaar een afspraak hebben, kunnen deze kosten gedeeld worden. Dit wordt vooraf met u besproken. Per klant wordt er per consult en per paard een vast bedrag advieskosten berekend, deze zijn niet deelbaar over meerdere klanten voorrijden. 

Bij levering van een nieuw zadel en bij nieuwe vulling in zadels is één kostenloze nacontrole inbegrepen. Wij brengen wel kosten in het kader van kilometervergoeding in rekening voor het voorrijden.

Wij verlangen ter plaatse betaling van de door ons gemaakte kosten. Dit kan contant alsmede via PIN en contactloos betalen of middels een betaalverzoek. Wanneer Wellsaddle daartoe aanleiding ziet, kan betaling vooraf verlangd worden, zie hierover ook de bepalingen opgenomen in de Algemene voorwaarden.