Sinds september 2013 ben ik officieel paardenpaspoortconsulente. Hierdoor ben ik in de gelegenheid om paarden te chippen of de chip uit te lezen. Ook hierin kan ik u informeren over de regelgeving.

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de afstand welke ik moet afleggen en van het feit of er al dan niet al een chip en/of een paspoort aanwezig is. Paard(achtigen) worden geregistreerd bij het Nederlands Stamboek van Tinkers (NSVT).

U kunt me hiervoor telefonisch benaderen of via het contactformulier.